Tarihi Arnavutköy evleri
Ayasofya
Yerebatan Sarnıcı
İstanbul
Anadolu ve Avrupa kıtaları arasında sefer yapan yolcu vapuru
Meşhur Eminönü Balıkçıları ve tepede Süleymaniye Camii
İstanbul'da gün batımı
Beylerbeyi'nden Boğaz Köprüsü
Sultanahmet
Boğaziçi
İstanbul
KONULAR

Sinema ve din eğitimi

Sinema filmlerinin örgün din eğitiminde bir araç olarak kullanımı

Sinema filmlerinin yaygın din eğitiminde bir araç olarak kullanımı

Sinema ve değerler eğitimi

Türk sineması ve din

Sinema ve İslam hukuku

İslam hukuku açısından sinemanın problemleri ve bu problemlere çözüm yolları

Sinema ve din psikolojisi

Sinema filmlerinin dindarlık üzerindeki etkileri

Sinema ve din sosyolojisi

Sinemanın toplum üzerindeki etkileri

Sinema ve İslamofobi

Sinema ve Tefsir

Sinema ve Hadis

Kuran ayetlerinin sinemada kullanımı

Filmlerin alt metinlerinde yer alan ayet ve hadisler

Sinema filmlerinde Kur'an kıssalarına yapılan atıflar

Filmlerin alt metinlerinde İslami mesajların, Kur'an kıssalarının, ayet ve hadislerin sunulma imkanı

Sinema ve dini musiki

Sinema filmlerinde kullanılan dini müzikler ve bunların filmlere kattığı değerler

Türk sinemasında dindar tipolojileri

Türk sinemasının dine bakışı

Dindar bir sinema mümkün müdür?

İslami bir sinema mümkün müdür?

Sinemanın İslamileştirilmesi mümkün müdür?

Sinema ve hikmet

Sinema ve dinler tarihi

Sinemada dinlerin sunumu

Sinema filmlerinde dinlere olumlu ve olumsuz yaklaşımlar

Dinleri eleştiren filmler

Dinleri değerlendiren filmler

Filmleri anlamak için dinin kullanımı

Dinleri öğrenmek için filmlerin kullanımı

Sinema ve Kelam

Kelam problemlerinin sinema filmlerinde örneklendirilmesi

Sinema ve tasavvuf

Sinema ve İslam sanatları

Geleneksel islam sanatlarının sinema filmlerinde kullanılması

İslam sanatlarının estetik ilkeleri sinema sanatına farklı ufuklar açabilir mi?

Sinema ve İslam edebiyatı

İslam edebiyatından sinemaya uyarlamalar

İslam geleneğindeki menkıbe, kıssa ve diğer edebi formlar sinema sanatına farklı ufuklar açabilir mi?

TAKVİM

 • 6 Şubat 2015 Son özet gönderim tarihi
 • 24 Şubat 2015 Kabul edilen bildirilerin ilanı
 • 30 Nisan 2015 Tam metin bildiriler için son tarih
 • 21-24 Mayıs 2015 Sempozyum Tarihi

PROGRAM

Programın PDF formatı için tıklayınız.

KURULLAR

Bilim Kurulu

 • Prof. Dr. Abdullah Özbek / Selçuk Üniversitesi
 • Prof. Dr. Abdurrahman Dodurgalı / Marmara Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ahmet Koç / Marmara Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ali Erbaş / Diyanet İşleri Başkanlığı
 • Prof. Dr. Ali Murat Yel / Marmara Üniversitesi
 • Prof. Dr. Bedrettin Çetiner / Marmara Üniversitesi
 • Prof. Dr. Bilal Kemikli / Uludağ Üniversitesi
 • Prof. Dr. Cemal Tosun / Ankara Üniversitesi
 • Prof. Dr. Faruk Bayraktar / Marmara Üniversitesi
 • Prof. Dr. Füsun Alver / Kocaeli Üniversitesi
 • Prof. Dr. Halit Ev / Celal Bayar Üniversitesi
 • Prof. Dr. Hamit Er / İstanbul Üniversitesi
 • Prof. Dr. Hamza Çakır / Erciyes Üniversitesi
 • Prof. Dr. Hasan Ayık / Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
 • Prof. Dr. Hüseyin Karaman / Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
 • Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz / Cumhuriyet Üniversitesi
 • Prof. Dr. İlhan Kutluer / Marmara Üniversitesi
 • Prof. Dr. İrfan Başkurt / İstanbul Üniversitesi
 • Prof. Dr. İsmail Taşpınar / Marmara Üniversitesi
 • Prof. Dr. Kemal Yıldız / Marmara Üniversitesi
 • Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç / Marmara Üniversitesi
 • Prof. Dr. Mete Çamdereli / İstanbul Ticaret Üniversitesi
 • Prof. Dr. Mehmet Akif Kılavuz / Uludağ Üniversitesi
 • Prof. Dr. Mehmet Emin Ay / Uludağ Üniversitesi
 • Prof. Dr. Mehmet Zeki Aydın / Marmara Üniversitesi
 • Prof. Dr. Mevlüt Kaya / Ondokuz Mayıs Üniversitesi
 • Prof. Dr. Misbahudeen Ahmed Rufai / Malcolm X College
 • Prof. Dr. Muhiddin Okumuşlar / Necmettin Erbakan Üniversitesi
 • Prof. Dr. Mustafa Alıcı / Erzincan Üniversitesi
 • Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı / Marmara Üniversitesi
 • Prof. Dr. Mustafa Köylü / Ondokuz Mayıs Üniversitesi
 • Prof. Dr. Mustafa Tavukçuoğlu / Necmettin Erbakan Üniversitesi
 • Prof. Dr. Nigar Pösteki / Kocaeli Üniversitesi
 • Prof. Dr. Nurullah Altaş / Atatürk Üniversitesi
 • Prof. Dr. Osman Eğri / Hitit Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ömer Faruk Harman / Marmara Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ramazan Ayvallı / Marmara Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ramazan Buyrukçu / Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Prof. Dr. Recai Doğan / Ankara Üniversitesi
 • Prof. Dr. Recep Kaymakcan / Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü
 • Prof. Dr. Süleyman Akyürek / Erciyes Üniversitesi
 • Prof. Dr. Şakir Gözütok / Yüzüncü Yıl Üniversitesi
 • Prof. Dr. Şuayip Özdemir / Amasya Üniversitesi
 • Prof. Dr. Talip Atalay / KKTC Din İşleri Başkanlğı
 • Prof. Dr. Vecdi Akyüz / Marmara Üniversitesi
 • Prof. Dr. William L. Blizek / Nebraska Omaha Üniversitesi
 • Prof. Dr. Zeki Salih Zengin / Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
 • Doç. Dr. Ali Ayten / Marmara Üniversitesi
 • Doç. Dr. Ali Büyükaslan / Marmara Üniversitesi
 • Doç. Dr. Derya Tellan / Atatürk Üniversitesi
 • Doç. Dr. John Lyden / Grand View Üniversitesi
 • Doç. Dr. Mehmet Ümit / Marmara Üniversitesi
 • Doç. Dr. Nuh Arslantaş / Marmara Üniversitesi
 • Dr. Denys Kondyuk / Ukrainian Evangelical Theological Seminary
 • Dr. Necdet Subaşı / Diyanet İşleri Başkanlığı
 • Dr. Mahmut Zengin / Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü
 • Dr. Rubina Ramji / Cae Breton Üniversitesi
 • Dr. Vivienne SM. Angeles / La Salle Üniversitesi
 • Yard. Doç. Dr. Ahmet Karataş / Marmara Üniversitesi
 • Yard. Doç. Dr. Betül Önay Doğan / İstanbul Üniversitesi
 • Yard. Doç. Dr. Hediyetullah Aydeniz / Marmara Üniversitesi
 • Yard. Doç. Kristian Petersen / Nebraska Omaha Üniversitesi
 • Yard. Doç. Dr. Mehmet Bulğen / Marmara Üniversitesi
 • Yard. Doç. Dr. Mehmet Haberli / Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
 • Yard. Doç. Dr. Osman Aydınlı / Marmara Üniversitesi
 • Yard. Doç. Dr. Özgür Velioğlu/Kocaeli Üniversitesi
 • Yard. Doç. Dr. Umut Kaya / Marmara Üniversitesi
 • Samiha Khelifa / Marmara Üniversitesi

Düzenleme Kurulu

 • Prof. Dr. William L. Blizek / Nebraska Omaha Üniversitesi
 • Yard. Doç. Dr. Bilal Yorulmaz / Marmara Üniversitesi
 • Doç. Dr. Nuri Tınaz / Marmara Üniversitesi
 • Doç. Dr. John Lyden / Grand View Üniversitesi
 • Yard. Doç. Dr. Kristian Petersen / Nebraska Omaha Üniversitesi
 • Yard. Doç. Dr. Z. Şeyma Altın / İstanbul Üniversitesi
 • Yard. Doç. Dr. Mehmet Ali Doğan / İstanbul Teknik Üniversitesi
 • Yard. Doç. Dr. Ömer Faruk Ocakoğlu / Kırklareli Üniversitesi
 • Yard. Doç. Dr. Yalçın Lüleci / Marmara Üniversitesi
 • Hulusi Yiğit / Değerler Eğitimi Merkezi
 • Fatma Reyhan Balcı / Değerler Eğitimi Merkezi

YAZIM KURALLARI

Yazım Kuralları

Bildiri başlığında şu bilgiler yer almalıdır:

a. Bildiri adı
b. Yazar adı –ünvanla birlikte-
c. Yazarın çalıştığı kurum –fakülte ve bölümüyle birlikte-
d. İletişim bilgileri (yazışma adresi, tel, fax, e-mail)

Bildiri metni en az 4.000, en fazla 7.000 kelime olmalıdır.

Referanslar: Referanslar için sayfa altında dipnot kullanılmamalı, dipnotlar sadece metne ilave açıklamalar için kullanılmalıdır. Referanslar metin içerisinde parantez ile gösterilmelidir. (Örneği aşağıda sunulmuştur.)

Kaynakça: Makale sonunda kaynakça bulunmalıdır. (Örnekler aşağıda sunulmuştur.)

Daha önceden hazırladığınız ve gönderdiğiniz metninizin içeriğinde bir değişiklik gerekmiyorsa, sadece belirtilen bildiri formatı doğrultusunda (dipnotlar ve kaynakça gösterimi vb.) değişiklikleri yaparak gönderiniz.

Örnekler

1. Metin İçi Referansların Gösterimi

1960 yılında oluşturulan ilk çevre eğitimi müfredatı, insanların içinde bulundukları çevrenin ve onun sorunlarının farkında olduklarında, çevrelerine karşı daha sorumluluk sahibi olacakları düşüncesine dayalı olarak geliştirilmiştir (Lynch, 1998: 17).

(Not: Sayfa numarası tırnak içinde verilen doğrudan alıntılar dışında verilmesi zorunlu değildir. Yazarın tercihine bağlıdır.)

2. Kaynakça Gösterimi

(Büyük-küçük harflerin, nokta-virgülün nerelerde kullanıldığına, italik yazılma durumuna dikkat ediniz.) Bu yazım kuralları (APA) hakkında daha ayrıntılı bilgi için şu adrese bakabilirsiniz: (American_Psychological_Association_(APA)_Documentation_M.pdf)

Kitap:
Kaymakcan, R. (2004). Günümüz İngiltere'sinde din eğitimi. İstanbul: Dem Yayınları. Baxter, C. (1997). Race equality in health care and education. Philadelphia: Ballière Tindall.

Dergi: Cebeci, S. & Ünsal, B. (2006). Hafızlık eğitimi ve sorunları. Değerler Eğitimi Dergisi, 4(11), 27-52. Esbeck,C. (1986).Fiveviews of church-state relations in contemporary American thought. BYU Law Review, (2), 371-376.

Edisyon Kitapta Bölüm:
Kaymakcan, R. (2007). Ahlâki bir değer olarak hoşgörü ve eğitimi. M. Uyanık & R. Kaymakcan (Editörler), Teorik ve pratik yönleriyle ahlâk (ss. 389-409) içinde. İstanbul: Dem Yayınları. Bellah, R. (1970). Civil religion in America. In R. Bellah (Ed.), Beyond Belief: Essays on Religion in Post-Traditional World (s.513). New York: Harper&Row, , s.513.

Elektronik Kaynaklar:
Korukcu, A. (2011). İlahiyat fakültesi son sınıf öğrencilerinin yaygın din eğitimine bakışları, Değerler Eğitimi Dergisi, 9(21), 57-97. Erişim: 22 Mart 2012, https://dem.org.tr/ded/21/ded21mak3.pdf Thoma, N. (2005, August). Values education through thinking, feeling and doing. Social Educator, 23(2). Retrieved March 22 2012, from https://valueseducation.edu.au/verve/_resources/ve_acsa_paper.pdf

DİNLEYİCİ KAYIT

Online kayıtlar sona ermiştir. Kayıtlar salon girişinde kayıt masasında devam etmektedir.

KONAKLAMA & ULAŞIM

Sempozyumda sunum yapacak tebliğ sahiplerinin ulaşım ve konaklama giderleri organizasyon tarafından karşılanacaktır.

Sempozyum dinleyicilerinin konaklama işlemleri organizasyon tarafından yapılamamaktadır.

SEMPOZYUM YERİ

21 Mayıs 2015
Açılış
Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi
Adres: Selamiali Mah. Gazi Cad. No:22 Bağlarbaşı, Üsküdar / İstanbul

22-23 Mayıs 2015
Barcelo Eresin Topkapı Hotel İstanbul
Adres: Millet Cad. No:186 Topkapı / İstanbul 


İLETİŞİM

Adres: Süleymaniye Cad. Elmaruf Sok. No:3 Fatih-İstanbul

Telefon: +90 (212) 512 19 88 - 89 - 90

Faks: +90 (212) 512 19 91

E-posta: [email protected]

Süleymaniye Cad. Elmaruf Sok. No:3
Fatih-İstanbul

Tel: +90 (212) 512 19 88 - 89 - 90
Faks: +90 (212) 512 19 91
© 2014 Her Hakkı Saklıdır